Thông báo tuyển dụng

01/13/2020

Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức (Số lượng, chức danh và vị trí )

Xem nội dung tuyển dụng

Tải hồ sơ tại đây

 

 

 

Sự kiện nổi bật