Thông báo: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

02/21/2020

Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An xin thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và Nội dung ôn tập cho các thi sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 tai Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghê An. Các thí sinh đã đăng ký thi tuyển cập nhật để biết chi tiết.

Tải về tại đây

Sự kiện nổi bật