Bảng giá dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện PHCN Nghệ AN

11/15/2019

Giá dịch vụ theo Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi quy định giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các Dịch vụ - Kỹ thuật được phép thực hiên tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Xem tại đây 

Sự kiện nổi bật